informatie

EERSTE HAAGSE LOTUSSTUDIEKRING

De Eerste Haagse Lotusstudiekring is aangesloten bij Vereniging Lotus Nederland.


Leslocatie:
Wijkpost Rokkeveen,
Nathaliegang 79,
2719 CP Zoetermeer.

Lestijden:
20.00 uur tot 22.00 uur.
Bij alle bijeenkomsten dient u uw grimekoffer mee te brengen.